συμπλέγματα νοηματοδοτήσεων | Αιγάλεω

Μελετόντας την ιστορική εξέλιξη της περιοχής του Αιγάλεω διαπιστώνεται το πλήθος των νοηματοδοτήσεων που έχουν δωθεί στην περιοχή στο πέρασμα των χρόνων. Συνεπώς προκύπτει το ερώτημα ποιά είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί σήμερα για την περιοχή μελέτης.

Η απάντηση αναζητήθηκε στα συμπλέγματα περιγραφών που αναρτώνται από τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν οι εικόνες και περιγραφές που αναρτήθηκαν κατά τη διάρκεια 24 ωρών σε ακτίνα 1km από το πάρκο του Αιγάλεω στο κοινωνικό δίκτυο Instagram. Κάθε περιγραφή εικόνας (hashtag) αντιστοιχείται σε ένα κόμβο (node)  του δικτύου νοηματοδότησης. Κάθε χρήστης αναπαρίσταται με μια σύνδεση (edge)  του δικτύου. To μέγεθος κάθε κόμβου αυξάνεται όταν περισσότερες διασυνδέσεις άρα και χρήστες καταλήγουν σε αυτόν δίνοντας την διαβάθμιση των νοηματοδοτήσεων και των περιγραφών της περιοχής όπως αυτές προκύπτουν από ένα πλήθος υποκειμένων.

instagram_phototable

Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το ανοικτό πρόγραμμα ανάλυσης και οπτικοποίιησης δεδομένων  gephi.

-analysis of social media data using Gephi

instagram_data_cofee_3

 

Στο παραπάνω διάγραμμα διαβαθμίζονται οι νοηματοδοτήσεις (κόμβοι δικτύου) ως προς τον αριθμό των υποκειμένων που χρησιμοποίησαν την κάθε περιγραφή.

Συνεπώς προκύπτει ότι η περιγραφή που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο από τους χρήστες της πλατφόρμας Instagram που ανέρτησαν φωτογραφίες στη διάρκεια της ημέρας 15.05.2016 είναι ο ‘καφες’ #coffee.

StSsinstagram_hashtags_cofee

Στο παραπάνω διάγραμμα με την χρωματική διαβάθμιση απεικονίζονται οι οικογένειες νοηματοδοτήσεων (clustering). Οι οικογένειες νοηματοδοτήσεων διαμορφώνονται σύμφωνα με τον αριθμό των υποκειμένων που έχουν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη νοηματοδότηση την χρονική περίοδο που εξετάζεται.

Advertisements

One thought on “συμπλέγματα νοηματοδοτήσεων | Αιγάλεω”

  1. Ειρήνη εξαιρετικά τα διαγράμματά σου. Θέλεις να εξηγήσεις λίγο περισσότερο με ποιο τρόπο τα έχεις συντάξει και ποια είναι τα συμπεράσματα που εξάγεις από αυτήν τη διασύνδεση;

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s